ช่วงเวลาพิเศษ
สำหรับครอบครัว

โลกที่เร่งรีบในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ทำให้การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวเป็นไปได้ยาก เราจึงอยากให้ทุกคนได้มีเวลาแบ่งปันช่วงเวลาพิเศษร่วมกัน

ความสดใหม่ของวัตถุดิบ

ไม่เพียงแค่เรื่องคุณภาพของสิ่งที่เราบริโภคแต่ยังเป็นเรื่องของความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เราพยายามให้มีอาหารเพียงพอสำหรับผู้คนทั่วโลกพร้อมทั้งดูแลรักษาโลกของเราไปพร้อมๆกัน เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Scroll

Decarbonized Community

จากฟาร์มสู่เมนูอาหาร

ค้นพบวิธีที่เราปลูกผักอินทรีย์อย่างยั่งยืน จากฟาร์มสู่เมนูอาหาร เราภูมิใจที่ได้นำเสนอเมนูอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มาจากฟาร์มโดยตรงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดการปล่อย CO2 ในกระบวนการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับครอบครัวที่เกี่ยวกับวิธีที่เรากำลังช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในโลกไปพร้อมกัน

Harvest Experience
for family

  • Experience for kids to pick some fresh tomatoes
  • Free small event for restaurant customers
Feb 17 - 18 | Feb 24 - 25

Home fresh hydro farm

Fresh Premium Tomato for Sales

Cultivated at a restaurant farm Power by BIJIN TOMATO
  • Harvest season in Feb
  • Super fresh, sweet, and cute!!
  • Selling at Home Fresh Hydro Farm
  • Special Price 80 Baht per pack
Now on sales

Home fresh hydro farm

What’s Hot?

Our events
Fresh Premium Tomato for Sales
Now on sales

Home fresh hydro farm

Harvest Experience for family
2024 Feb 17-18 | Feb 24-25

Home fresh hydro farm

Up Coming
Up coming

Chulalongkorn University

Decabonized cellection

Explore our eco-friendly collection for a greener future simple, effective, and sustainable.

About Us

We are a collaborative Thailand-Japan team

Dedicated to fostering sustainable development in Thai society through the joy of delicious meals made from locally-sourced ingredients.

Sustainability
0%
Decarbonized Community

Project Members

Collaborating to create a smart farm on campus and provide an eco-friendly community farm with students.

Introducing the farm-to-table concept from Europe, offering hydroponically grown vegetables and original menus in Bangkok.

Cultivating delicious cherry tomatoes in Chiang Rai using unique farming methods, selling domestically and internationally.

A digital solution company leading projects contributing to Thailand’s digital transformation and innovation using advanced technologies like IoT and XR.

Powerd by Idemitsu

ติดต่อเรา

    This website stores cookies on your computer. Cookie Policy